Velkommen

  Narconon tilbyr et godt program for avrusning og en god behandling for menn og kvinner fra 18 år, som sliter med rusavhengighet. Vi tilbyr behandling, av både kortere og lengre varighet, med opptill 1 års oppfølging etter avslutet behandling.

Narconons behandling er ikke ett 12-trinns program. Det er et individuelt tilpasset program som består av flere deler. Vi tilbyr avrusning ved fremleggelse av legeattest. Videre består behandlingsopplegget av et wellness program med bl.a. detox og mosjon. Deretter følger ulike trinn med kognitiva øvelser, trening i selvbevissthet og bevissthet knyttet til risikoen for tilbakefall.Nn grupp

Etter fullført behandling hos oss, tilbyr vi oppfølging i ett år. Du finner mer informasjon under behandlingsopplegg.

Mer informasjon om lengde på behandlingen og kostnader får du ved å henvende deg via telefon eller e-post. Vi bidrar gjerne med kostnadsfri rådgivning, så ta kontakt om du har spørsmål.

Det er veldig enkelt å gjennomføre behandlingen hos oss i Sverige. Språket er ikke ulikt og vi har flere norske ansatte. Mange pårørende, narkomane, alkoholikere og andre har fått behandling for sin avhengighet hos oss.

Narconon Eslöv ligger sør i Sverige, fire mil nord for Malmö. Basert på vår evaluering har vi over de siste tre årene oppnådd meget gode resultater. 60% av alle som starter programmet, inkludert avrusningen holder seg rusfrie.

Se evaluering:

2010 – 2012 Narconon Eslov utvärdering

 

 

 

.