Velkommen

Narconon har hele programmet fra avrusning og en god behandling, til ett års oppfølging. Vi kan hjelpe menn og kvinner fra 18 år. Vi kan tilby en kortere eller lengre behandling.

Narconons behandling er ikke ett 12-stegs program. Det er et individuelt program som er laget del for del. Vi kan begynne med å hjelpe med avrusning hvis personen har en legeattest som bekrefter at det går bra. Behandlingsopplegget følger deretter med en wellness program inkl. detox og mosjon. Deretter ulike trinnene med kognetiva øvelser, trening i selvbevissthet og tilbakefall risiko.
Etter en person har gjort fullstendig behandling skritt og være ute i livet, starter vi en ett-års oppfølging.
Mer finner du under behandlingsopplegg
.

Kostnader og varighet av behandling, vil vi informere deg når vi kommer i kontakt med hverandre på telefon eller e-post.
Råd er alltid gitt gratis. Så det er bare å kontakte oss for en samtale om hva som kan gjøres.

Det er veldig enkelt å gjøre behandling hos oss i Sverige ettersom språket er det samme, og vi har norske ansatte. Mange foreldre, narkomane, alkoholikere og andre har fått behandling fra oss.

Narconon Eslöv ligger sør i Sverige fire mil nord for Malmö.Basert på vår evaluering har vi over de siste tre årene oppnådd 60% resultat av alle som starter programmet, inkludert avrusningen.

Se evaluering:

2010 – 2012 Narconon Eslov utvärdering

 

 

 

.